26
nov

Uw mening over duurzame energie

Als gemeente vinden we het belangrijk dat we met elkaar, meer duurzame energie opwekken en gebruiken. Maar wat vindt u daarvan?

Duurzame energie, ook wel hernieuwbare of groene energie genoemd, is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Dit is energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en lokale biomassa. Fossiele energie en kernenergie vallen niet onder hernieuwbare energie, omdat deze afkomstig zijn uit bronnen die niet worden aangevuld.

Regionale Energie Strategie

Om minder CO2 uit te stoten moeten we de energie in onze regio duurzaam gaan opwekken. Hoe maken we van de overgang van fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas) naar duurzame energie een succes? Dertig regio’s in Nederland hebben vanuit het Rijk de opdracht gekregen om met wind en zon dit doel te behalen.  Met die opgave gaan zij aan de slag door een Regionale Energie Strategie (RES) op te stellen. Ook de gemeente Geertruidenberg doet mee.

Uw mening telt!

Samen met de inwoners willen we aan de slag met het opwekken van duurzame energie. Uw mening is belangrijk. Daarom vragen we u om een enquête te vullen. De enquête bestaat uit 21 vragen. Het kost u maar een paar minuten tijd.

Start enqueteTerug naar overzicht

Reacties

Log in om een reactie kunnen plaatsen!