Nieuwe locatie PLUS supermarkt

In gesprek over de nieuwe locatie van de PLUS supermarkt 

Er is de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de meest ideale locatie voor de nieuwe PLUS supermarkt in Geertruidenberg. Door inwoners en betrokkenen zijn diverse mogelijke locaties aangedragen. In eerste instantie hadden we vier locaties op het oog:

  1. Oude Stadsweg 2
  2. Kloosterstraat-Stadsweg
  3. Emmaweg-Centraleweg
  4. Weergang-Frederik Hendrikwal

Na gedegen onderzoek zijn er nog twee mogelijke locaties over, namelijk Oude Stadsweg 2 en Emmaweg-Centraleweg. Als inwoner of betrokkene vroegen wij u om mee te denken en te praten over de twee locaties en uw voorkeur uit te spreken. Dit kon in de periodoe december t/m begin januari via een digitale vragenlijst.

Bekijk de kaart van Geertruidenberg met daarop de verschillende locatie-opties.


Meer informatie over de locaties

Locatie 1 - Oude Stadsweg 2

Het betreft het voormalig PNEM sportpark, tegenwoordig bekend als sportpark Hier-O. Op de locatie is ruim voldoende plek voor een supermarkt met parkeervoorzieningen. Naast een supermarkt kunnen eventuele andere functies aanhaken. Bijvoorbeeld in de vorm van horeca aan de Veste en een kleinschalig woonhofje. De plek ligt redelijk centraal tussen de wijken noordwest en het historische centrum en op gepaste afstand van de doorgaande weg: de Centraleweg.

Locatie 2 - Kloosterstraat-Stadsweg

Locatie nummer twee is gepland direct naast het nieuwe verzorgingstehuis van Riethorst Stromenland aan de Venestraat en nog net binnen de historische kern. Een centrale plek voor zowel de wijk noordwest als het centrum. Ook heeft deze locatie mogelijk een (licht) aantrekkende werking op bezoekers aan de markt.

Deze locatie is naar aanleiding van input van de gemeenteraad afgevallen.

Locatie 3 - Emmaweg-Centraleweg

De derde locatie is in het open veld in de driehoek Emmaweg-Centraleweg-Stationsweg. Met name vanuit het centrum en de drie bastions is deze locatie goed bereikbaar. Door de ligging aan de doorgaande weg is er een supermarkt mogelijk met veel ‘uitstraling’.

Locatie 4 - Weergang - Frederik Hendrikwal

De open plek tussen Oranjebastion en het Koninginnebastion kent een centrale ligging tussen de oude kern en ‘nieuwbouw’ aan de Donge. Een volledig in het groen ingeklede supermarkt zou in de groene zones tussen de bastions kunnen komen. De kans dat het eindresultaat minder groen oogt dan verwacht, en dus de ruimtelijke kwaliteit ruw wordt aangetast, is vrij groot.

Om bovengenoemde redenen heeft het college van B&W deze locatie geschrapt als mogelijke locatie voor de PLUS supermarkt.


Dit overzicht is een optelsom van inzichten van betrokkenen onder regie van de stadsgeograaf die de gemeente heeft geadviseerd.

 

Locatie 1: Oude Stadsweg 2

Locatie 2: Kloosterstraat/ Stadsweg

Locatie 3: Emmaweg/ Centraleweg

Locatie 4: Weergang/ Frederik Hendrikwal

Beschikbaarheid locatie

+ -

+ -

+

+-

Voldoende metrage beschikbaar

+

+

+

+

Ligging in het verzorgingsgebied

+

+

+

+

Bereikbaarheid

+

+ -

+

+

Parkeergelegenheid

+

+

+

+

Expeditie en bevoorrading

+

+ -

+

+-

Inrichting en kwaliteit openbaar gebied

+ -

+ -

+ -

+-

Ruimtelijke inpassingsmogelijkheden

+

+ -

+ -

+-

Toegankelijkheid en zicht

+ -

+ -

+

+-

Aanwezigheid overig aanbod

-

+ -

-

-

Toegestaan door detailhandelsbeleid

+ -

+

+ -

+-

Wenselijk vanuit cultuurhistorisch oogpunt

-

-

+ -

-

Verwachte wenselijkheid omwonenden

+ -

-

-

-

Versterkt andere functies

+ -

+

+ -

+