Ontwerp Regentenstraat-Vorstersstraat

In de Regentenstraat en Vorstersstraat in Raamsdonk voeren we eind dit jaar werkzaamheden uit om de riolering te ontlasten. Tegelijkertijd willen we de straten aantrekkelijker maken door meer groen toe te voegen. Hieronder vind je de voorlopige plannen. Wil je een reactie geven? Vul dan hiernaast het reactieformulier in. De reacties nemen we mee in het definitieve ontwerp.

Wat gaan we doen?

We verlagen de druk op de riolering

Dit doen we door het regenwater niet meer via het riool te laten stromen. We gaan de kolken, ook wel de putjes in de straat, loskoppelen van de riolering zodat het regenwater rechtstreeks of via wadi’s naar de sloot stroomt. Een wadi is een verlaging in de berm die het water opvangt. 

Er komen meer groenstroken

Meer groen zorgt niet alleen voor een mooie uitstraling, maar ook dat het regenwater in de bodem zakt. Hierdoor stroomt er minder regenwater door de riolering. Ook wordt het in de zomer iets minder warm in de straten. Stenen houden namelijk warmte vast. Om de groenstroken te realiseren, versmallen we de rijbanen en de voetpaden. De rijbanen versmallen we van 6 meter naar 5 meter breed. De voetpaden versmallen we van 2,40 meter naar 1,80 meter breed. Dit geldt voor zowel de Vorstersstraat als de Regentenstraat.

In de berm in de Vorsterstraat laten we het gras langer groeien

Dit zorgt voor een natuurlijke uitstraling. Daarnaast verhoogt dit ook de biodiversiteit van flora en fauna. Kruidenachtige planten krijgen namelijk de kans om te groeien.

In de Regentenstraat komen 6 nieuwe parkeervakken

Deze komen bij de andere parkeerplaatsen te liggen (waar nu een groenstrook ligt). Daarnaast willen we van de parkeervakken in de Regentenstraat ‘groene parkeervakken’ maken. Dit zijn parkeervakken met smalle grasstroken. Het regenwater zakt door deze stroken de bodem in.

Een kaart van de Regentenstraat en Vostersstraat

Afkoppelen van de regenpijp

De regenpijpen van de woningen zijn op dit moment aangesloten op het riool. Daardoor stroomt het regenwater dat op de daken terechtkomt, via de riolering naar de waterzuivering. Dit zorgt ervoor dat de druk op het rioolstelsel toeneemt. We ontlasten het rioolstelsel door de regenpijpen van de woningen af te koppelen. Het regenwater stroomt daardoor niet meer naar de riolering, maar naar de wadi’s of de sloot. Dit verkleint de kans op wateroverlast. Woon jij in één van deze straten? Dan heb je voor het afkoppelen 3 keuzes:

1. Ondergronds

De regenpijp wordt ondergronds aangesloten op een afvoerbuis. Deze buis komt uit op een wadi of sloot.
Ondergronds afkoppelen

2. Afkoppelen bij het voetpad

De regenpijp wordt in de tuin bij de grens met het voetpad afgekoppeld. Het water stroomt via het voetpad en de weg naar een wadi of sloot.
Afkoppelen bij het voetpad

3. Afkoppelen bij de woning

De regenpijp wordt net boven de stoep doorgezaagd. Het water stroomt via je tuin, het voetpad en de weg naar een wadi of sloot. Je kunt het water ook opvangen in bijvoorbeeld een vijver of regenton.
Afkoppelen bij de woning

De afkoppelwerkzaamheden

De werkzaamheden voor het afkoppelen voert de aannemer. Hiervoor hoef je als bewoner niets te betalen. Wel hebben we je toestemming nodig om op je terrein te mogen werken. Daarvoor kun je het online reactieformulier invullen. Ook kun je hierop aangeven welke afkoppelmethode je voorkeur heeft. 

Persoonlijk gesprek

Weet je nog niet welke afkoppelmethode jouw voorkeur heeft? Dan kun je een persoonlijk gesprek aanvragen. We denken graag met je mee. Hierbij volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM.