Privacy en veiligheid

Wij hebben op geertruidenberg.ikpraatmee.nl een plek gecreëerd voor gesprek, discussie en onderzoek over allerlei onderwerpen die spelen in onze gemeente. Wij gebruiken geertruidenberg.ikpraatmee.nl naast de bestaande vormen van overleg en gesprek met inwoners. Zodat meer mensen hun mening kunnen geven en ideeën kunnen delen.
Wij waarderen jouw bijdrage en gaan zorgvuldig om met jouw gegevens. Dat betekent dat wij ons houden aan de privacyrichtlijnen die voortkomen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en we passen de daarop gebaseerde Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek toe.

De omgang met persoonlijke gegevens

Om mee te kunnen doen aan een enquête of gesprek op geertruidenberg.ikpraatmee.nl moet je een account aanmaken. Daarbij moet je je naam en e-mailadres doorgeven. Bij aanmelding kun je direct aangeven in welke thema's je interesse hebt. Wij gebruiken jouw naam en e-mailadres om je terug te koppelen over peilingen/gesprekken waaraan je hebt meegedaan.

Als je meedoet aan een online debat of een forumgesprek, gebeurt dat op een beschermde omgeving waar alleen geregistreerde deelnemers toegang toe hebben. Je bent herkenbaar door je naam en eventueel een profielfoto. Als je een enquête invult, zullen wij jouw antwoorden niet koppelen aan jouw account-gegevens.

De resultaten van een onderzoek presenteren wij altijd anoniem. In een verslag kun je dus nooit zien welke mening bij welke persoon hoort. Wel kunnen wij de gegevens of informatie in anonieme vorm (dus géén persoonsgegevens) ter beschikking stellen aan derden voor uitvoering van onderzoek en analyse.

De gemeente Geertruidenberg heeft dit online platform in samenwerking met SIR Communicatiemanagement ontwikkeld. Alleen geautoriseerde medewerkers van de gemeente Geertruidenberg en van SIR hebben toegang tot de gegevens die je ons verstrekt. Deze medewerkers zijn daarbij verplicht de privacy van jouw gegevens te respecteren.

Inzien van persoonlijke gegevens

Wil je persoonlijke informatie uit geertruidenberg.ikpraatmee.nl inzien, veranderen of verwijderen? Neem dan contact op via het contactformulier.

Veiligheid van de gegevens

We leggen de gegevens uit peilingen en gesprekken vast in een database. Voor communicatie met deze database wordt gebruik gemaakt van beveiligde SSL encryptie. De database wordt daarbij gehost in een Nederlands datacentrum, waarop de hoogste normen voor beveiliging van toepassing zijn. We hebben daarmee de kans op datalekken tot het minimum beperkt. Uitsluiting hiervan is echter niet mogelijk. We houden ons in geval van een datalek aan de Meldplicht Datalekken die onderdeel is van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Cookies

We maken gebruik van 'cookies'. Dit zijn pakketjes informatie die jouw internetbrowser, of andere applicatie ontvangt en daarna opslaat. Een cookie brengt geen schade toe aan jouw computer. Wij gebruiken cookies om geertruidenberg.ikpraatmee gebruiksvriendelijker te maken. Zo zorgen cookies ervoor dat jouw password onthouden wordt.  Je kunt onze cookies altijd weigeren of verwijderen. Dit kan via de instellingen van jouw browser. Je kunt jouw browser ook zo instellen dat er geen cookies geplaatst worden.

Aanpassen en uitschrijven

Je hebt ieder moment de mogelijkheid je gegevens aan te passen, of je uit te schrijven als deelnemer. Dit kunt je doen via jouw eigen accountpagina. Wil je daarbij dat alle gegevens die zijn opgeslagen in de database compleet verwijderd worden? Neem dan contact op met de gemeente Geertruidenberg via het contactformulier.

Veranderingen

Wanneer de landelijke of Europese richtlijnen op het gebied van veiligheid & privacy wijzigen, passen wij onze eigen richtlijnen aan, als de wijziging dit nodig maakt.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen op het gebied van veiligheid & privacy?  Neem dan contact op met de Functionaris gegevensbescherming, dit is Dhr. O. Ahmadzai. U kunt contact met hem opnemen als u vragen of opmerkingen heeft over hoe de gemeente Geertruidenberg omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens.

Telefoonnummer: 14 0162

E-mail: fg@geertruidenberg.nl