Proclaimer

De gemeente Geertruidenberg is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. We doen er alles aan deze actueel en correct te houden. Daarnaast voegen deelnemers ook inhoud aan  aan de gesprekken op deze website. We hebben een aantal spelregels opgesteld om te voorkomen dat er kwetsende, discriminerende of anderszins grensoverschrijdende inhoud wordt gepubliceerd. We controleren met grote regelmaat de website hierop. De inhoud die niet passend is, wordt verwijderd en/of vervangen. Deze controle vindt achteraf plaats, dus nadat een deelnemer de inhoud plaatst. Komt u daarom iets tegen dat niet correct is, dan vragen wij u dit aan ons te melden.

U kiest zelf op welke manier u ons dit wilt laten weten. Onze contactgegevens staan op onze Contactpagina. Binnen twee werkdagen behandelen wij uw melding. Indien nodig  ondernemen we actie. Alle informatie die u met ons deelt, behandelen we vertrouwelijk.

Auteursrechten

Alle informatie die via deze website beschikbaar is, is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt ook voor gemeentelijke beeldmerken, -logo's en -fotomateriaal. Het (vanuit commercieel oogpunt) verspreiden of kopiëren van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Via info@geertruidenberg.nl of 140162 kunt u informatie opvragen over het gebruik van materiaal.