Spelregels

Een online plek die leuk blijft voor iedereen!

De website Geertruidenberg.Ikpraatmee  is een online plek voor het voeren van gesprekken, discussies en het peilen van meningen. Als inwoner kun je zo op een eenvoudige manier meepraten. Dit is dan ook een plek waar verschillende meningen bij elkaar komen. We willen dat iedereen zich welkom blijft voelen op dit platform. Daarom hebben we voor alle deelnemers een aantal spelregels opgesteld. Zo zorgen we er samen voor dat het hier leuk is en blijft voor iedereen.

  • Deelnemers plaatsen altijd berichten op een manier die respectvol is voor anderen. Schelden, intimideren, of anderszins agressieve bijdragen accepteren we niet. Dit leidt tot een waarschuwing en uiteindelijk tot een ban.
  • Deelnemers plaatsen geen berichten die onfatsoenlijk, ongepast, discriminerend, seksistisch, of op een andere manier beledigend zijn.
  • Deelnemers vermijden het gebruik van (overbodige) persoonsgegevens. Noem geen namen in combinatie met bijvoorbeeld adres, geboortedatum/-plaats of andere (bijzondere) persoonsgegevens, die iemand zijn privacy kan schenden.
  • Wanneer je iets ziet dat in strijd is met de afgesproken fatsoensnormen of met iemand zijn privacy, dan verzoeken wij dit via het contactformulier te melden bij de beheerder van dit platform.
  • De beheerder van dit platform heeft het recht berichten, die in strijd zijn met de fatsoensregels of privacy, te verwijderen of aan te passen. Passen we een bericht aan dan proberen we de strekking van het bericht te behouden. We beperken ons tot het redigeren van de inhoud die in strijd is met de spelregels.
  • De beoordeling of een bericht in strijd is met de spelregels is aan de beheerder.
  • Bij herhaalde overtreding van de regels ontzeggen we de deelnemer de toegang tot het platform.
  • Reclame is niet toegestaan in berichten. Niet in de vorm van tekst, niet in de vorm van afbeeldingen en niet in de vorm van linken naar commerciële pagina's.